تصویر نجومی روز

«تصویر نجومی روز» یا «Astronomy Picture of Day» که به صورت اختصار APOD نامیده می‌شود پایگاهی اینترنتی منتسب به ناسا است که هر روز اقدام به انتشار تصاویر نجومی می‌کند.