توضیحات

‌در این عکس، سایه مریخ‌نورد آپورچیونیتی دیده می‌شود. این مریخ‌نورد از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۸ سیاره سرخ را کاوش کرده، نشانه هایی قدیمی از آب یافته و عکس های مهیجی از قسمت درونی منظومه شمسی ارسال کرده است. این عکس در سال ۲۰۰۴ ، زمانی که مریخ نورد آپورچیونیتی پشت به خورشید و در گودال استقامت قرار داشت، گرفته شده است. دو چرخ مریخ نورد در قسمت پایین راست و چپ دیده می شوند و در پس زمینه، کف و دیواره نامعمول گودال نیز قابل مشاهده است. این مریخ نورد در سال ۲۰۱۸ با یک طوفان غبار مواجه شد و ارتباط با آن را دچار مشکل کرد، هفته پیش ناسا تلاش برای ارتباط با این مریخ نورد را قطع کرد و به پرونده چند ساله مریخ نوردی که قرار بود فقط ۹۲ روز ماموریت داشته باشد، خاتمه داد. ‌

جزئیات تصویر

  • مترجم: ‌سارا شهابی‌فر
  • برگرفته از: ‌مجله آوااستار
  • امتیاز تصویر: Mars Exploration Rover Mission, JPL, NASA
  • تاریخ: یکشنبه ۲۸ بهمن ۹۷

منبع اصلی