توضیحات

واقعی وجود ندارد، اما می‌توانید بدل شفق آن را در آسمان ببینید. عامل به وجود آورنده شفق، یک حفره در تاج خورشید است که ذرات باردار را خارج کرده و به وسیله باد خورشیدی، یک میدان مغناطیسی متغیر را در مگنتوسفر زمین ایجاد می‌کند. وقتی برخی از این ذرات، به اتمسفر زمین برخورد می‌کنند، تبدیل به اتم های برانگیخته‌ای می‌شوند که نور آزاد می‌کنند. هیچ لکه خورشیدی در فوریه امسال، روی خورشید ظاهر نشد و همین امر سبب می‌شود فعالیت شفق‌ها در این ماه، شگفت آور به نظر برسد.‌

جزئیات تصویر

  • مترجم: سارا شهابی‌فر
  • برگرفته از: ‌مجله آوااستار
  • امتیاز تصویر: Jingyi Zhang & Wang Zheng‌
  • تاریخ: دوشنبه ۲۹ بهمن ۹۷

منبع اصلی